Ochrona środowiska i certyfikaty

Ochrona środowiska i certyfikaty

Ochrona środowiska


Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności prowadzonej przez EUROMETAL SA GRUPA EKO-ŚWIAT. Dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu wytycznych normy ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, oraz daleko idącej innowacyjności rozwiązań osiągnięto wysoki poziom zabezpieczenia zakładów, spełniając w pełni restrykcyjne normy europejskie. Równocześnie z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zakłady EUROMETAL SA GRUPA EKO-ŚWIAT spełniały wspólnotowe wymagania prawne dotyczące zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwane dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Jako pierwsi w Polsce w branży odlewnictwa stopów aluminium, już w maju 2004r. uzyskaliśmy Pozwolenie Zintegrowane.


Certyfikaty

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plPRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plWALCOWNIA
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl