Eurometal S.A.

Eurometal S.A.

Łączna ilość wyemitowanych akcji

1 240 965

15.000 serii „A” od nr 1 do 15.000
175.965 serii „B” od nr 15.001 do nr 190.965
800.000 serii „C” od nr 190.966 do 990.965
250.000 serii „D” od nr 990.966 do 1.240.965

Akcje nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariuszy na dzień 30.11.2019Komunikacja z akcjonariuszami


Walne zgromadzenia

Zapraszamy na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Firma Eurometal S.A. zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 22.11.2020 w siedzibie firmy w Stalowej Woli.

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plPRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plWALCOWNIA
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl