Inżynieria-Laboratoria

Inżynieria-Laboratoria

Inżynieria


Siłą napędową Eurometal-u są innowacje naszych produktów. Doskonalimy jakość procesów i wyrobów poprzez stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych i jakościowych. Nasi inżynierowie pracują w specjalnych zespołach nad rozwijaniem produktów, dbając by spełniały one wieloaspektowe wymagania naszych Klientów zarówno gdy chodzi o formę jak i funkcję. Wertykalna integracja produkcyjna daje nam możliwość kontroli procesu produkcyjnego od najprostszej do najbardziej skomplikowanej formy. Ściśle współpracujemy z Klientami, jednostkami uniwersyteckimi, laboratoriami zewnętrznymi i specjalistami branżowymi.


Laboratoria

Produkty odlewnicze

Począwszy od odlewni stopów aluminium, wlewków i taśm sprawujemy nadzór nad zachowaniem jakości produkowanych wyrobów i surowca używanego na dalszym etapie procesów produkcyjnych. Kontrolujemy i dobieramy skład chemiczny produkowanych stopów. Kontrolę realizujemy z wykorzystaniem spektrometrów emisyjnych. Przeprowadzamy przy tym kontrolę mikroskopową odlewanego aluminium i jego stopów z możliwością pomiaru ilościowego ziaren i wydzielin międzyfazowych, a także badamy makrostrukturę i własności wytrzymałościowe.

Profile i komponenty

Wydział produktów wyciskanych określa skład chemiczny, geometrię i kształt wyrobu, własności wytrzymałościowe wyrobu, twardość, chropowatość powierzchni wyrobu oraz stan obróbki cieplnej. Posiadamy również wyposażenie służące do przeprowadzenia symulowanych procesów obróbki cieplnej.

Wyroby płaskie

Wyroby płaskie muszą spełniać własności wytrzymałościowe, określoną twardość, tłoczność, anizotropię i stan obróbki cieplnej. Nasze wyroby przechodzą próby rozciągania, ściskania oraz zginania, wykonujemy pomiary twardości oraz chropowatości a także pomiar przewodności.

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plPRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plWALCOWNIA
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl