Rozwój

Rozwój

Zrównoważony rozwój

Firma Eurometal S.A. publikuje niniejszy raport w celu zapoznania kooperantów i społeczeństwa z polityką zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Zgodnie z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Eurometal S.A. dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochrony środowiska w swojej strategii i działaniach. W naszym przedsiębiorstwie społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi element strategii zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego począwszy od poziomu lokalnego, przez regionalny, kończąc na krajowym, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy Eurometal S.A. Zrównoważony rozwój jest postrzegany w firmie Eurometal S.A. jako podejście długofalowe, korzystne dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Perspektywa rozwoju naszego przedsiębiorstwa ma na celu zaspokojenie potrzeb zarówno dzisiejszego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plPRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plWALCOWNIA
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl