Eko-Świat S.A.

Eko-Świat S.A.

Ilośc wyemitowanych akcji

100 000 serii A


Akcje uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda w wysokości 150% dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariuszyKomunikacja z akcjonariuszami


Walne zgromadzenia

Zapraszamy na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Firma Eurometal S.A. zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 22.11.2020 w siedzibie firmy w Stalowej Woli.

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plPRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plWALCOWNIA
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl