EKO-ŚWIAT

EKO-ŚWIAT

The total number of shares issued

100 000 series A


Akcje uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda w wysokości 150% dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.

Shareholder structureAnnouncements for shareholders


General meeting

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat


HEADQUARTERS, SALES DEPARTMENT
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plEXTRUSION, CNC MACHINING CENTER, WAREHOUSE
37-450 Stalowa Wola, ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
info@eurometalsa.plROLLING MILL
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat


HEADQUARTERS, SALES DEPARTMENT
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plWROUGHT AND CAST ALLOYS FOUNDRY
42-270 Kłomnice, ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
info@eko-swiat.plALUMINIUM STRIPS FOUNDRY
97-410 Bogumiłów, ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl